Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 425/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία INTERWELL Α.Ε. Διαγραφή του υπ’ αριθ. 1625/13 (913/2014) Χ.Κ.

Αριθμός Απόφασης:

95

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: