Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 48/2011 Α.Δ.Σ. (Κανονισμός Καθαριότητας).

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

06/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: