Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 56/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την Γραμματειακή υποστήριξη (Γραμματέα και αναπληρωτή του (αντικατάσταση Γραμματέα και αναπληρωτή του).

Αριθμός Απόφασης:

264

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: