Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 81/2012 Α.Δ.Σ. περί των προτάσεων χρήσεων γής για τα προς εκμίσθωση αγροτεμάχια. Νέα πρόταση κατά τις οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.) για εννέα από τα δεκαεννέα αγροτεμάχια ώστε να συνάδουν με τις σχετικές υποδείξεις του Οργανισμού Ρυθμιστ

Αριθμός Απόφασης:

275

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/08/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: