Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 9/2014 Α.Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης:

110

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

06/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: