Τροποποίηση της υπ’άριθμ. 52/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας περί της παροχή γνώμης για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τμήματος εμβαδού 1.280τμ του ΟΤ Γ139 για την κατασκευή Ανοιχτού Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπη

Αριθμός Απόφασης:

105

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

18/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης