Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και ένταξη του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» με αρ. μελ. 90/2012 (Κ.Α.Ε.: Ε-0190-12) και προϋπ/σμό: 4.173,00 €. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου.

Αριθμός Απόφασης:

256

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: