Τροποποίηση του Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος και ένταξη του έργου: «Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αρ. μελ.: 110/2012 Κ.Α.Ε. « Ε-0210-12» και προϋπολογισμό 73.800,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

377

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: