Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, για την ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού και τη στελέχωση αυτής με μόνιμο προσωπικό.

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: