Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 και ένταξη του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘMΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ» αρ.μελ.41/2013 με τον Φ.Π.Α, στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2013. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου με ανοιχτό διαγω

Αριθμός Απόφασης:

174

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: