-Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 και ένταξη του έργου «Οικοδομικές Εργασίες στα κτίρια του Στρατοπέδου»αρ.μελ87/2016 Κ.Α.Ε. «Ε-0857-16» -Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου

Αριθμός Απόφασης:

113

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

09/04/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: