1Ος Συγκριτικός Πίνακας Εργασιών του Έργου «Συντήρηση Βαφών Κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

09/04/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: