Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού προκειμένου να εκτελεστεί το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (αριθ. μελ.: 67/11 - ΚAE Ε-0067-11), προϋπολογισμού: 12.619,00 € με το Φ.Π.Α. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεσ

Αριθμός Απόφασης:

248

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

28/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: