Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος κι η ένταξη του έργου: «Εργασίες συντήρησης αποδυτηρίων & κυλικείου δημοτικού σταδίου Δ.Κ. Μενεμένης» με αρ. μελ.: 71/2011 και προϋπολογισμό: 9.840,00 €.- Τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2011.

Αριθμός Απόφασης:

250

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

28/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: