Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015 και ένταξη εργασιών

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: