ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Λ.Α.Ε.Κ.) ΕΤΟΥΣ 2010 - 2011 ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Ορισμός υπευθύνου ΛΑΕΚ.

Αριθμός Απόφασης:

357

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

20/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: