Υποβολή από το δημοτικό ταμία των μηνιαίων στοιχείων εσόδων και εξόδων στην Οικονομική Επιτροπή.

Αριθμός Απόφασης:

300

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: