Υποβολή από τον δημοτικό ταμία των μηνιαίων στοιχείων εσόδων και εξόδων για έλεγχο από τον Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή

Αριθμός Απόφασης:

408

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: