ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ -ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ( ΑΡ. ΜΕΛ. 94/2013).

Αριθμός Απόφασης:

142

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: