ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ -ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ( ΑΡ. ΜΕΛ. 97/2013).

Αριθμός Απόφασης:

144

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: