Υποβολή Πρακτικού για το έργο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» με αριθμό μελέτης 95/2013. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του παραπάνω έργου.

Αριθμός Απόφασης:

131

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: