ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Αναρτήθηκε στις 24 Νοεμβρίου, 2020, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

24/11/2020

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου Αμπελοκήπων -Μενεμένης για την Υλοποίηση της Ενταγμένης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης (MIS:5037423)
Διακήρυξη
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ (pdf)
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ (xml)
Τεχνική περιγραφή συμβατικών υπηρεσιών
Περίληψη Διακήρυξης
Πίνακες τεκμηρίωσης
Πίνακας οικονομικής προσφοράς