Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού

Αναρτήθηκε στις 21 Μαρτίου, 2024, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, ενδιαφέρεται για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να μας υποβάλλουν ή αποστείλουν σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω ανάθεση στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό
Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6 ή με e-mail στο: prοmithies@ampelokipi-menemeni.gr το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 28-03-2024 και ώρα 11:00 π.μ.