Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθμ.476/22 Διακήρυξης «Υπηρεσίες Καθαριότητας»

Αναρτήθηκε στις 26/04/2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί

Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθμ.476/22 Διακήρυξης