Μεγάλη διάκριση για το Δήμο μας

Αναρτήθηκε στις 17/06/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης συμμετείχε ενεργά στο διαγωνισμό βράβευσης πρωτοβουλιών «Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2022» του Bravo 2022, που είναι ένας θεσμός κοινωνικού διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη που αναπτύσσεται στη χώρα μας, με τη συμμετοχή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ και ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.

Η πρωτοβουλία του δήμου με τίτλο: “Πρόληψη της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης «Stay tuned», URBACT ΙΙΙ Implementation Νetwork»”, βραβεύθηκε στη θεματική: «Συνεργασία με άλλους Φορείς», στον πυλώνα: «Κοινωνία», μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης επιτροπής και τη δημόσια ψηφοφορία του ευρύτερου κοινού.

Η απονομή της τιμητικής διάκρισης στον δήμο θα λάβει χώρα στην Ετήσια Εκδήλωση Απονομής των Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2022 που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου στην Αθήνα στο Μέγαρο της ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ.

Επίσης, η πρωτοβουλία του δήμου με τίτλο: “Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ΕΣΠΑ 2014-2020”, επιλέχθηκε να παρουσιασθεί κατά τη διάρκεια των ετήσιων εκδηλώσεων του “Bravo Sustainability 2022”,  θα προβληθεί στα social media του θεσμού και θα επικοινωνηθεί στο μεγάλο δίκτυο υπεύθυνων Οργανισμών & Ενεργών Πολιτών  του QualityNet, ενδυναμώνοντας ακόμα περισσότερο την εικόνα του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης ως Κοινωνικά και Περιβαλλοντικά Υπεύθυνου Οργανισμού.