ΕΠ ΔΙΑΦ 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 08-10-2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 30-10-2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 22-11-2019