Προσωρινά αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ-3/2018 της ΚΔΕΔΑΜ

Αναρτήθηκε στις 22/11/2018, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

22/11/2018

Αποτελέσματα ΣΟΧ 3/2018

Υποβολή ενστάσεων

Έντυπο ενστάσεων