Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης, μερικής επεξεργασίας, προχείρου γεύματος (ΚΑΦΕΝΕΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο)» επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου αρ.01, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΚΙΡΤΣΑΝΗ Ο.Ε.»

Αριθμός Απόφασης:

02

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: