1. Έγκριση σύναψης Οριζόντιας Συνεργασίας άρθρου 12 του Ν 4412/16 με ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΑΝΕΘ ΑΕ) για την εκτέλεση Του έργου «Ενδυνάμωση Τεχνικής Επάρκειας: Επίβλεψη των εργασιών Πολιτικού Μηχανικού του Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΑΒΑΚΗ – ΠΑΠΠΑΦΛΕΣΑ-ΓΕΥΓΕΛ

Αριθμός Απόφασης:

038

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: