Έγκριση της προσαρμογής των κατηγοριών του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 (ΟΠΔ 2021) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), καθώς και την προσαρμογή των κατηγοριών του πίνακα «Σ.3- ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ», στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλα

Αριθμός Απόφασης:

012

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/01/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: