10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Αριθμός Απόφασης:

096

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: