14. Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την μετονομασία της οδού Λαγκαδά

Αριθμός Απόφασης:

14

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

12/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: