Χορήγηση άδειας μουσικής ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αριθμός Απόφασης:

03

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: