14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Αριθμός Απόφασης:

136

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

07/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: