Διατύπωση γνώμης για εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων

Αριθμός Απόφασης:

04

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: