Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης, περισυλλογής, εκπαίδευσης και σίτισης αδέσποτων ζώων». Οριστική κατακύρωση μέρος αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

218

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: