Έγκριση πρακτικού της πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου Αναψυκτήριο στην οδό Θ.Χατζίκου 72 Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

326

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: