23η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Αριθμός Απόφασης:

208

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: