Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον υπόλογο

Αριθμός Απόφασης:

428

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: