27η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

331

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: