Αποδοχή ποσού ύψους 469.158,16€ από το ΥΠΕΣ για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου μας. 28η αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

332

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: