Λήψη απόφασης για έγκριση και υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης τμήματος του Ακινήτου με ΑΚ 5749 Θεσσαλονίκης.

Αριθμός Απόφασης:

29

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: