4ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» επί της οδού Γ. Τζεκάκη αρ.: 44Α, στη Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, της ΗΛΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του ΣΑΒΒΑ.

Αριθμός Απόφασης:

035

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

17/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: