Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί παιδικοί Σταθμοί–ΚΑΠΗ, Δήμου Αμπελοκήπων–Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

229

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

22/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: