8η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

086

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: