8η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

113

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

24/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: