«ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ. ΚΤΥ 1454 ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ».

Αριθμός Απόφασης:

119

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: