Α. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 1433/2013 (210/2014 και 1473/13 (907/2014) βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων. Β. Διαγραφή οφειλής της εταιρείας Καραγκούνης Αντώνιος και Σια Ε από τον υπ’ αριθ. 1517/13 (899/2014) βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο.

Αριθμός Απόφασης:

246

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: