Διατήρηση σταθερού στύλου με ενδεικτικό Φαρμακευτικό σταυρό σε κοινόχρηστο χώρο (Τζούτζουλα Ευαγγελία).

Αριθμός Απόφασης:

250

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: