Α) Έγκριση της ανάθεσης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών από την πανδημία του κορωνοϊού. Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος. Β) Ενίσχυση του ΚΑ 15.6061.01 «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους» με ποσό 11.504,00€.

Αριθμός Απόφασης:

260

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

01/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: